Broszura informacyjna Canon Imageclass Mf5530

Canon Imageclass MF5530 to wydajny i niezawodny urządzenie wielofunkcyjne, które zapewnia szybkie i bezproblemowe drukowanie, skanowanie, kopiowanie i faksowanie. Urządzenie ma wbudowany skaner o wyjątkowo dużej rozdzielczości, wysoką wydajność druku oraz szybkie, bezproblemowe kopiowanie i faksowanie. Urządzenie jest idealne dla użytkowników, którzy potrzebują wszechstronnego i wydajnego urządzenia wielofunkcyjnego, które będzie w stanie wytrzymać wysokie obciążenia i wykonywać wiele różnych zadań. Użytkownicy mogą cieszyć się także szybkimi prędkościami drukowania i skanowania oraz łatwymi w użyciu funkcjami, dzięki którym drukowanie i skanowanie jest bardzo proste. Canon Imageclass MF5530 to szybkie i wygodne rozwiązanie dla wielu użytkowników.

Ostatnia aktualizacja: Broszura informacyjna Canon Imageclass Mf5530

Korzystając z kreatora programu e-pity nie musisz czytać broszur, program prowadzi Cię krok po kroku i odpowiadasz tylko na proste pytania. Jeżeli korzystasz z aktywnych deklaracji, do każdego pola deklaracji przypisany jest szczegółowy opis – to wygodniejsze niż czytanie całej broszury.

Poniżej prezentujemy broszury informacyjne Ministerstwa Finansów do rozliczeń za 2022 rok lub lata wcześniejsze. Zawarte w nich informacje mogą okazać się pomocne przy rozliczeniach podatku dochodowego od osób fizycznych PIT.

Za pomocą smartfona, tabletu czy komputera można sprawdzić Printer status i włączyć funkcje narzędziowe z aplikacji, takich jak Canon Inkjet Print Utility czy PIXMA Printing Solutions.

Dzięki niej można ponadto korzystać z wygodnych usług WWW udostępnianych przez firmę Canon.

 1. Wybieranie informacji o drukarce na ekranie Aplikacje

  Uwaga

  • Aby wyświetlić informacje o drukarce, możesz też wprowadzić jej adres IPv4 bezpośrednio w przeglądarce internetowej.

   Upewnij się, że drukarka jest włączona

  • Włóż do drukarki arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter

   Przytrzymaj przycisk Zatrzymaj (Stop), aż kontrolka Alarm mignie 15 razy

   Zwolnij przycisk

   Rozpocznie się drukowanie informacji o ustawieniach sieci.

   Uruchom przeglądarkę internetową na komputerze, w smartfonie lub tablecie i wprowadź następujący adres URL:

   http://<Adres IP drukarki>

   W miejsce ciągu <Adres IP drukarki> wprowadź adres IP odczytany po wykonaniu poprzedniej procedury.

Wprowadzanie danych w polach Username i hasło administratora

Na ekranie uwierzytelniania wypełnij pola Username i Password.

Username: ADMIN
Password: patrz część „Hasło administratora — informacje”.

 • Pole Username może być wyświetlane w różny sposób w zależności od przeglądarki internetowej.
 • Wyświetlanie informacji o drukarce

  Pojawi się główny ekran informacji o drukarce.

  Stan druk. (Printer status)
  Ta funkcja wyświetla informacje o drukarce, np. ilość pozostałego atramentu czy też stan, oraz szczegółowe informacje o błędach.
  Za jej pomocą możesz również połączyć się z witryną umożliwiającą zakup atramentu oraz korzystać z usług WWW.
  Narzędzia (Utilities)
  Ta funkcja umożliwia konfigurowanie i włączanie funkcji narzędziowych drukarki, np. czyszczenia.
  Konfigur. Google Cloud Print (Google Cloud Print setup)
  Ta funkcja umożliwia zarejestrowanie tej drukarki w usłudze Google Cloud Print lub usunięcie z niej drukarki.
  Konf. IJ Cloud Printing Center (IJ Cloud Printing Center setup)
  Umożliwia zarejestrowanie w usłudze IJ Cloud Printing Center lub usunięcie rejestracji.
  Zabezpieczenia (Security)
  Umożliwia ustawienie hasła dla konta Administrator oraz Operation restrictions dla urządzenia.

  Ważne

 • Ustawione fabrycznie Password można sprawdzić w części „
  Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby zmienić Password na własne.
 • Przy wprowadzaniu hasła obowiązują następujące ograniczenia dotyczące tworzących je znaków:

 • Hasło może się składać z od 0 do 32 znaków.
 • Dozwolone są tylko jednobajtowe znaki alfanumeryczne.
 • Aktualizacja oprog. układowego (Firmware update)
  Ta funkcja umożliwia aktualizowanie oprogramowania układowego i sprawdzanie informacji o jego wersji.
  Podręcznik (online) (Manual (Online))
  Ta funkcja wyświetla Podręcznik online.

  Broszura

  Broszura

  Możesz ustawić układ drukowania tak, aby z wydruków można było utworzyć broszurę po ich złożeniu na pół. Wykorzystanie wyposażenia opcjonalnego umożliwia automatyczne przetwarzanie zadań, takich jak składaniu na pół i zszywanie fałd (zszywanie zeszytowe). Wyposażenie opcjonalne

  Papier

  Istnieją pewne ograniczenia, co do papieru, który może być wykorzystywany wraz z tą funkcją. Należy zapamiętać poniższe informacje. Aby uzyskać więcej informacji na temat ograniczeń odnośnie papieru wykorzystywanego przez wyposażenie opcjonalne, patrz Specyfikacja sprzętowa.

  W zależności od formatu i rodzaju papieru, kopiowanie broszur może nie być dostępne.

  Liczba arkuszy, które mają być drukowane z wykorzystaniem trybu zszywania zeszytowego jest ograniczona.

  Papier, który można wykorzystać dla drukowania treści, jak i okładek również jest ograniczony.

  1

  Podczas kopiowania oryginału długiego w układzie pionowym należy umieścić go w orientacji pionowej.

  2

  3

  Naciśnij <Opcje> na ekranie Podstawowych funkcji kopiowania. canon/USRMA-4419-zz-CS-5500-plPL/contents/devu-copy-bscrn. html#035_h1_01">Ekran Podstawowych funkcji kopiowania

  4

  Naciśnij <Broszura>.

  5

  Naciśnij <Skanowanie Broszury>. canon/USRMA-4419-zz-CS-5500-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/003_04a_trk_Flk310_(pl-PL)/b_D02059_C. gif" alt=""/>

  Podczas kopiowania broszury w trybie dwustronnych oryginałów naciśnij opcję <Dwustronny oryginał> i wybierz ustawienie <Format książki> albo w razie konieczności <Typ Kalendarza>.

  Jeśli chcesz umieścić wiele stron oryginalnych obrazów na pojedynczej stronie broszury, naciśnij <N na 1> i ustaw liczbę oraz kolejność stron do umieszczenia na pojedynczej stronie.

  Podczas kopiowania oryginału w formacie broszury, na przykład takiego, który został wydrukowany przez to urządzenie w trybie kopiowania broszury, naciśnij opcję <Nie Skanować Broszury>.

  Nawet jeśli ustawisz <N na 1>, nadal możesz ustawić <Numerowanie Stron> w <Opcje>, aby drukować numery stron. Jednak numery stron nie mogą zostać wydrukowane na wszystkich stronach dokumentu oryginalnego. Numery stron są drukowane na każdej stronie broszury.

  6

  Wybierz sposób bindowania broszury. canon/USRMA-4419-zz-CS-5500-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/003_04a_trk_Flk310_(pl-PL)/b_D02060_C. gif" alt=""/>

  7

  Ustaw rozmiar oryginału i rozmiar wydruku. canon/USRMA-4419-zz-CS-5500-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/003_04a_trk_Flk310_(pl-PL)/b_D02061_C. gif" alt=""/>

  Naciśnij przycisk <Zmień> w obszarze <Rozm. Oryginału> i wybierz rozmiar oryginału. Jeżeli wybierzesz ustawienie <Aut. >, rozmiar broszury zostanie automatycznie dobrany zgodnie z rozmiarem oryginału.

  Naciśnij na <Zmień> w <Rozmiar układu> i wybierz format papieru dla broszury.

  Aby utworzyć broszurę w takim samym formacie, jak format oryginału, wybierz format wyprowadzania sąsiadujących ze sobą stron. Jeżeli określisz ten sam format w <Rozm. Oryginału> oraz <Rozmiar układu>, format w którym broszura zostanie wydrukowana zostanie automatycznie zredukowany.

  8

  <Dodaj Okładkę>  Określ ustawienia okładki i naciśnij przycisk <OK>.

  Wybierz, czy kopiować oryginał na przedniej i tylnej okładce.

  Naciśnij na <Zmień> w <Rozmiar Papieru> i wybierz format papieru dla okładki i źródło papieru.

  Proszę się upewnić, czy na okładkę używany jest papier o tym samym formacie, co format głównego dokumentu.

  Jeśli dla okładki skonfigurowano ciężki papier, zależnie od jego grubości drukowanie może nie być możliwe nawet po wybraniu opcji <Drukuj>.
  Aby uzyskać więcej informacji, patrz Obsługiwane typy papieru.

  9

  <Typ otwarcia>  Wybierz rodzaj otwierania i naciśnij przycisk <OK>.

  10

  Naciśnij na <Ustaw Szczegóły> i określ ustawienia szczegółowe zgodnie z wymogami.

  Jeżeli liczba stron jest duża

  Jeżeli liczba stron jest duża i broszura nie może zostać zszyta, można ją podzielić na części o mniejszej objętości, które zszyć można.

  1

  Naciśnij <Dzielona Broszura>. canon/USRMA-4419-zz-CS-5500-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/003_04a_trk_Flk310_(pl-PL)/b_D02062_C. gif" alt=""/>

  2

  Wprowadź liczbę stron dla danej części.

  3

  <OK>  Naciśnij <OK>. gif" alt=""/>Jeżeli wewnętrzne strony wystają po złożeniu na pół

  Jeżeli stos papieru jest składany na pół, wewnętrzne strony będą wystawać (czym większa ilość stron, tym bardziej). Można to skorygować. Aby korzystać z tej funkcji, wymagane są produkty opcjonalne.

  Bez korekty

  Z korektą

  Obszary czerwone zostaną przesunięte

  Obszary czerwone zostaną wyrównane

  Naciśnij <Korekcja Pełzania>. canon/USRMA-4419-zz-CS-5500-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/003_04a_trk_Flk310_(pl-PL)/b_D02063_C. gif" alt=""/>

  Naciśnij na <Aut. > lub <Ręczny>.

  Jeżeli wybierzesz opcję <Ręczny>, wprowadź wartość korekty za pomocą przycisków /.

  <OK>

  Jeżeli <Przytnij> jest wyświetlane, możesz trymować wystające części tak, aby wyrównać arkusze z krawędzią broszury. canon/USRMA-4419-zz-CS-5500-plPL/contents/images/book_images/b_C02061. gif" alt=""/>

  Jeżeli możesz wybrać <Regulacja Szerokości Obcinania>, możesz też wyregulować pozycję trymowania. gif" alt=""/>Regulacja pozycji zszywania zeszytowego

  Można jednocześnie zmieniać pozycje składania i zszywania. canon/USRMA-4419-zz-CS-5500-plPL/contents/images/book_images/b_C02062. gif" alt=""/>

  Naciśnij <Zmień Pozycję Zaginania/Zszywania>. canon/USRMA-4419-zz-CS-5500-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/003_04a_trk_Flk310_(pl-PL)/b_D02064_C. gif" alt=""/>

  Wybierz papier do kopiowania i określ pozycję zszywania na środku.

  Naciśnij <OK>  <Zamknij>  <OK>. gif" alt=""/>Regulacja pozycji składania papieru

  Jeżeli wybrano <Tylko zaginanie> w punkcie 6, możesz zmienić pozycję składania (przesunąć ją od środka). canon/USRMA-4419-zz-CS-5500-plPL/contents/images/book_images/b_C02063. gif" alt=""/>

  Naciśnij <Regulacja pozycji zaginania>. canon/USRMA-4419-zz-CS-5500-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/003_04a_trk_Flk310_(pl-PL)/b_D02065_C. gif" alt=""/>

  Wybierz papier do kopiowania i określ pozycję zszywania składania. gif" alt=""/>Tworzenie broszury z grzbietem płaskim

  Wyposażenie opcjonalne może umożliwiać tworzenie broszur (znacznej objętości) o płaskim grzbiecie poprzez złożenie części klejonej pod odpowiednimi kątami. canon/USRMA-4419-zz-CS-5500-plPL/contents/images/book_images/b_C02064. gif" alt=""/>

  Naciśnij <Nacisk zaginania>. canon/USRMA-4419-zz-CS-5500-plPL/contents/images/book_images/b_D02098_C. gif" alt=""/>

  Wyreguluj siłę prasowania zeszytowego.

  11

  Naciśnij <OK>  <Zamknij>.

  12

  Naciśnij przycisk  (Start).

  Rozpocznie się kopiowanie. canon/USRMA-4419-zz-CS-5500-plPL/contents/images/global_images/1T0002568045/style_note1. gif" alt=""/>

  Konfigurując ustawienia w <Dostęp do zapisanych plików>

  Tryb broszury może zostać użyty, tylko jeśli drukujesz plik PDF/XPS lub plik zapisany Skrzynce pocztowej.

  Nie można ustawić <Dwustronny oryginał>, <N na 1> i <Rozmiar oryginału> dla pliku zapisanego w Skrzynce pocztowej.

  Gdy wybrany jest plik PDF/XPS, można wybrać tylko tryb składania i tryb zszywania zeszytowego.

  Broszura informacyjna Canon Imageclass Mf5530

  Bezpośredni link do pobrania Broszura informacyjna Canon Imageclass Mf5530

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Broszura informacyjna Canon Imageclass Mf5530